BIM

Building Information Modeling (BIM) je inteligentní proces pro tvorbu a správu budov založený na modelu.

INFORMAČNÍ MODEL BUDOVY si lze představit jako databázi informací o budově získaných v průběhu celého životního cyklu budovy. Tato databáze obsahuje kompletní data od prvotního návrhu budovy, její výstavby, správy budovy, jejího využívání, případně její rekonstrukce, a to až po její demolici, včetně ekologické likvidace stavebního materiálu a uvedení staveniště do žádaného stavu.

Nejdůležitějším procesem při používání informačního modelování je komplexní výměna a sdílení informací vztahujících se ke konkrétní budově. V samotné fázi projektování přináší BIM výhody ve snazší týmové spolupráci a řízení projektu.

Dále BIM přináší hodnotnější výstupní materiál (nejen výkresovou dokumentaci) a možnost využití moderních softwarových nástrojů pro řešení návrhů, vizualizací a simulací vycházejících z obsahově bohatých informací inteligentního modelu.

Jak BIM pomáhá majitelům a správcům budov?

  • BIM je spolehlivá kartotéka informací o historii a současnosti budovy,
  • BIM umožňuje přesně a okamžitě lokalizovat vybavení nebo zařízení, které vyžaduje údržbu,
  • BIM zjednodušuje proces zpracování a udržování dokumentace spojené s provozem budovy a efektivně pomáhá dokumentaci udržovat ve skutečném stavu provedení,
  • BIM zajišťuje rychlé dohledání potřebné informace v jakkoliv rozsáhlém BIM modelu,
  • při dispozičních změnách budovy BIM model nabízí vizualizaci prostoru pro vytvoření přesné představy, jak má být prostor finálně přestavěn,
  • BIM vizuálně a rychle ukáže, jak může být konkrétní prostor v budově efektivněji využit,
  • díky integraci dat stavebních, provozních, dat lidských zdrojů napomáhá BIM dosáhnout významného snížení nákladů.

Nabízíme

vstupní audit pro zavedení BIM 

definování potřeb podniku (organizace) v oblasti BIM

vytvoření plánu realizace BIM

tvorbu 3D modelů

následné proškolení pracovních týmů

technickou podporu