Nabízíme služby PODNIKOVÉHO ENERGETIKA

 

Pro společnosti a obce

zajišťujeme dodržování povinností daných legislativou,

zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon,

zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a dalších zákonů, vyhlášek a norem,

monitorujeme potřeby dodávek a spotřeby energií                          v energetickém hospodářství,

v součinnosti s vedením společnosti či představiteli obce vytváříme podmínky pro zavedení a trvalé uplatňování Energetického managementu,

ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií.

 

Cílem práce podnikového energetika je:

 • podrobný přehled o hospodaření s energií,
 • systémové hledání úspor,
 • navrhování vhodných opatření k jejich dosažení.

 

 

 

 

 

Činnost energetika obsahuje:

 • sledování změn v energetické legislativě ČR,
 • vytvoření a trvalé udržování informačního systému o spotřebách a nákladech na energie,
 • zavádění systému managementu hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50001) s cílem vytvoření systému umožňující snižovat energetickou náročnost energetického hospodářství,
 • zajištování komunikace s dodavateli a distributory energií,
 • organizaci a administraci výběrového řízení na dodavatele energií,
 • evidenci a analýzu průběhů spotřeb energií,
 • návrhy optimalizace spotřeb energií,
 • návrh měřícího a regulačního systému pro potřeby hospodaření s energií,
 • kontrolu funkčnosti a účinnosti měřících a regulačních zařízení,
 • energetické audity,posudky, průkazy energetické náročnosti budov,
 • implementaci obnovitelných zdrojů energie do energetického hospodářství,
 • měření.