Energetické hospodářství a BIM 2.díl

BIM, proces, model, energie, energetické hospodářství, správa, správa budov, správa výrobního procesu, stavba před stavbou, projekt, projektování

ENERGETIKA a BIM    2.díl

BIM je v současnosti nejčastěji spojován s přípravou projektu či samotnou projektovací činností - se STAVBOU před STAVBOU.

My se snažíme na BIM nahlížet jako na nástroj, který lze používat zejména pro PROJEKTY, které již byly ZREALIZOVÁNY a které právě teď ŽIJÍ:

  • pro stávající BUDOVY,
  • OBJEKTY,
  • KOMPLEXY, které už plní svůj účel a které mnohdy své původní poslání již překonaly a v současnosti jsou využívány pro zcela odlišný záměr, který reagoval na nově vzniklou společenskou či ekonomickou potřebu. 

A právě v této situaci je BIM efektivní pomocník pro zjednodušení SPRÁVY a ÚDRŽBY stávajících budov či objektů, který následně přináší ekonomické zvýhodnění pro každého správce a majitele.