Energetika a "DIGIDVOJČE" - 3.díl

digitální dvojče, BIM, proces, virtuální model, provozní model, energetické hospodářství, správa budov, výrobního procesu

ENERGETIKA a BIM a DIGITÁLNÍ DVOJČE

Jak již bylo napsáno, BIM je metoda v současnosti nejhojněni využívána pro navrhování a realizaci projektů, při nichž umožňuje efektivnější spolupráci mezi subjekty zapojenými do daného projektu, při čemž využívá pokročilého modelovacího softwaru k vytvoření virtuálního modelu stavby.  
 
A co je DIGITÁLNÍ DVOJČE?
 
"DIGIDVOJČE" je též digitální model budovy či konstrukce, ale ještě o chlup víc, protože vytváří PROVOZNÍ MODEL budovy, přesněji VIRTUÁLNÍ MODEL FYZICKÉHO PRVKU. Tento vytvořený virtuální model obsahuje data fyzického prvku v reálném čase v průběhu jeho celého provozu. Díky nasbíraným informacím lze rychle zjistit jeho aktuální stav a zároveň zpětně nahlédnout do všech zaznamenaných, předcházejících, provozních dat.

"DIGIDVOJČE" tvoří rozrůstající se soubor dat, který přináší přehled (tedy VÍM) a možnost správy (tedy KONÁM) v průběhu celého životního cyklu sledované stavby.
 
Jelikož BIM vytváří virtuální, ideální model, který pomáhá s jeho návrhem, výstavbou a provozem, shromažďuje v sobě mnoho informací, které "DIGIDVOJČE" potřebuje.
 
A právě to dělá z BIMu ideální ZÁKLAD pro DIGITÁLNÍ DVOJČE.