Požární ochrana pro FVE nejen pro instalaci na rodinném domě

fotovoltaická elektrárna, instalace, rodinný dům, požární ochrana, stavební povolení pro FVE, provoz fotovoltaické elektrárny, riziko požáru, požárně bezpečnostní řešení, dokumentace zdolávání požáru, fotovoltaická instalace na rodinném domě

POŽÁRNÍ OCHRANA pro FVE

V současné době zažívá česká společnost boom v oblasti instalací fotovoltaických elektráren. Přibývá zejména instalací na střechách rodinných domů.
 
Není týdne, aby nás v kanceláři nekontaktoval čerstvý majitel či majitelka nainstalované fotovoltaické elektrárny s dotazem, co znamená dokumentace zdolávání požáru a zda ji pro fotovoltaiku na jejich rodinném domě zpracujeme.
 
 
Tímto příspěvkem chceme reagovat na výše popsanou současnou situaci následujícími doporučeními.
 

Kdy se mám zabývat požárním zabezpečením své nemovitosti a FVE?

Požární zabezpečení nemovitosti, tím i samotné FVE je třeba řešit před samotnou instalací FVE

Na co se mám zaměřit?

K fotovoltaice je třeba přistupovat stejně jako k jakémukoliv jinému elektrotechnickému zařízení. Je nutné se s daným zařízením předem seznámit, z jakých částí se skládá, na jakém principu pracuje apod. 

V této fázi je důležité vyžádat si od dodavatele fotovoltaické elektrárny elektroprojekt. Seznámit se s umístěním jednotlivých komponentů technologie dle návrhu odborníka realizující firmy.

Jelikož nejvyšší riziko z hlediska požární ochrany tvoří DC rozvaděče a kabely DC a AC, je dobré zjistit, zda jsou kabely vedeny po vnější obálce budovy (tedy venkem) a vhodně ochráněny před poškozením a zda rozvaděč spolu se střídači jsou umístěny na snadno dostupném místě (opět nejlépe vně budovy). 

Uvědomte si, že při případném požáru členové zasahující jednotky HZS musí mít co nejrychlejší a nejsnadnější přístup k místu požáru, a to tak, aby mohli co nejefektivněji zasáhnout a mohli co nejvíce eliminovat požárem vzniklé škody.

Dále si uvědomte, že budete ve svém rodinném domě s tímto elektrotechnickým zařízením denně žít. Bude tedy určitě užitečné, když každý den jedním okem budete moci mrknout a pohmatem, či čichem zkontrolovat, že vše správně funguje (tedy bliká, nepřehřívá se, v tichém chodu šlape). I z tohoto hlediska je dobré, když je technologie (samozřejmě mimo fotovoltaických panelů) umístěna tak, že o ni musíte denně "zavadit". 

Vztahují se na mě nějaké povinnosti vyplývající ze zákona?

Ano. Pokud jste podnikající fyzická osoba, či zástupce právnické osoby a fotovoltaika je instalována na objektu, který používáte k provozování činnosti. Více se dočtete zde

V příštím příspěvku zkusíme vytvořit "ideální" model rodinného domu s instalací FVE na střeše budovy spolu s rozmístěním technologie pro FVE. 

A pro ty, kteří chtějí mít "proškolené" v oblasti rodinné FVE všechny rodinné příslušníky či spolubydlící, připravíme návod, jak si vytvořit jednoduchou "operativní kartu" jako přehledný zdroj informací o umístění a provozu FVE pro domácí obyvatelstvo i pro hasiče při možném požárním zásahu.

 

Přehled k PO FVE pro podnikající osoby: