Zdroje energie

Co se vlastně skrývá pod pojmy - zdroje energie, primární zdroje energie, sekundární zdroje energie, obnovitelné zdroje energie, neobnovitelné zdroje energie?